Day: September 15, 2018

Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ

Thứ Bảy, Lễ ĐỨC MẸ SẦU BI – 15/09/18 Bài Ðọc I: Dt 5, 7-9 “Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ…