Day: September 13, 2018

Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

Thứ Năm, Lễ Thánh GIOAN KIM KHẨU, GmTs – 13/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 8, 1b-7, 11-13 “Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Ðức Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, sự thông thái…