Day: September 12, 2018

Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi

Thứ Tư, Tuần 23 Thường Niên, Năm 2 – 12/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 7, 25-31 “Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu…