Day: September 6, 2018

Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

Thứ Năm, Tuần 22 Thường Niên, Năm 2 – 06/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 3, 18-23 “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, đừng có…