Day: September 5, 2018

Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến

Thứ Tư, Tuần 22 Thường Niên, Năm 2 – 05/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 3, 1-9 “Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh…