Day: September 3, 2018

Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó

Thứ Hai, Lễ Thánh GRÊGÔRIÔ CẢ, Gh – 03/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 2, 1-5 (Labor Day) “Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với…