Day: September 1, 2018

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi

Thứ Bảy, Tuần 21 Thường Niên, Năm 2 – 01/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 1, 26-31 “Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh…