Month: September 2018

Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 30/09/18 Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê…

Tuần lễ ăn chay và cầu nguyện

Từ thứ bảy 29-9 đến Chúa nhật 7 tháng 10 năm 2018 Đức Mẹ đã phán chuỗi Mân côi là vũ khí mang hòa bình đến cho thế giới Mục đích của chương trình ăn chay và cầu nguyện trên toàn thế giới lần thứ 26 1- cho hòa bình và sự biến đổi của…