Day: August 30, 2018

Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến

Thứ Năm, Tuần 21 Thường Niên, Năm 2 – 30/08/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 1, 1-9 “Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa…

Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa

Lễ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT – 29/08/18 Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt…