Day: August 28, 2018

Những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua

Thứ Ba, Lễ THÁNH AUGUSTINÔ, GmTs – 28/08/18 Bài Ðọc I: 2 Tx 2, 1-3a. 13-16 “Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, nhân vì sự Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ…