Day: August 26, 2018

Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 26/08/18 Bài Ðọc I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão,…