Day: August 25, 2018

Đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm

Thứ Bảy, Tuần 20 Thường Niên, Năm 2 – 25/08/18 Bài Ðọc I: Ed 43, 1-7a “Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng…