Day: August 22, 2018

Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai

Thứ Tư, Lễ ĐỨC MARIA, TRINH NỮ VƯƠNG – 22/08/18 Bài Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7 “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm…