Day: August 19, 2018

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 19/08/18 Bài Ðọc I: Cn 9, 1-6 “Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi”. Trích sách Châm Ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu,…