Day: August 14, 2018

Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này

Thứ Ba, Lễ THÁNH MAXIMILIAN KOLBE – 14/08/18 Bài Ðọc I: Ed 2, 8 – 3, 4 “Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các…