Day: August 13, 2018

Con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con

Thứ Hai, Tuần 19 Thường Niên, Năm 2 – 13/08/18 Bài Ðọc I: Ed 1, 2-5. 24 – 2, 1a “Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu đày, có lời Chúa phán cùng tư tế…