December 2, 2022

https://www.podbean.com/media/share/pb-k4m87-962a53

Giáo lý Công giáo: Lm Peter Lê Thanh Quang