December 2, 2022

https://www.podbean.com/media/share/pb-zg86t-96112e

Giáo lý Công giáo: Lm Peter Lê Thanh Quang