Day: July 25, 2018

Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?

Thứ Tư, Lễ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ – 25/07/18 Bài Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những…