Day: July 21, 2018

Mẹ La Vang: Mẹ của người bị áp bức

Do lòng thành kính và yêu mến, con cái của Đức Maria qua các thời đại đã tặng cho Mẹ rất nhiều danh hiệu như chúng ta thấy liệt kê trong Kinh Cầu Đức Bà. Mỗi danh hiệu mô tả một nhân đức của Mẹ như “Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh”; hay…

Cenacles 1985

302 1-1-1985 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là khởi điểm của thời đại mới a “Các con yêu dấu, hôm nay các con đang hiệp nhất với toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ là Mẹ thật Thiên Chúa và Mẹ các con trong đời sống đức tin và ơn sủng siêu nhiên.…

Giáo hội kết án tội lỗi, nhưng yêu thương kẻ có tội

  Giáo hội kết án tội lỗi, nhưng yêu thương kẻ có tội Giáo Hội lên án tội lỗi, vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi, và cống hiến lòng thương xót Chúa cho họ. ĐTC Phanxicô đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi…