Day: July 17, 2018

Tại sao Phó tế đeo dây stola chéo ?

Trong thánh lễ đồng tế, các linh mục đeo dây stola buông thõng xuống, còn các phó tế thì đeo dây stola bắt chéo từ vai bên trái sang hông bên phải. Tại sao vậy? Dây stola có ý nghĩa gì? Thiết tưởng nên phân biệt hai vấn đề. Thứ nhất là ý nghĩa của dây stola. Thứ hai cách…

Tìm hiểu về việc “Giải tội tập thể”

Đáp: I- Giải tội tập thể là gì? “Giải tội tập thể” hay “xá giải chung” (general absolution) là việc linh mục cử hành nghi thức Giải Tội bí tích cho một tập thể hối nhân, mà trước đó không có xưng tội riêng từng người. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, không…

Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi

Thứ Ba, Tuần 15 Thường Niên, Năm 2 – 17/07/18 Bài Ðọc I: Is 7, 1-9 “Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Xảy ra trong đời Acaz con của Gioatham, Gioatham con của Ozia, vua nước Giuđa, Rasin vua nước Syria, và Phaxê…