Day: July 13, 2018

Vì sao nhà trừ quỷ bắt quỷ nói tên ra?

Vì sao nhà trừ quỷ lúc nào cũng bắt quỷ nói tên nó ra? Linh mục César Truqui, người Thụy Sĩ, trong cuộc phỏng vấn linh mục khuyên không nên nhìn Sự Dữ có khắp nơi, nhưng dù vậy phải luôn cẩn thận. Quỷ ám và trừ quỷ luôn là lãnh vực tạo nhiều cảm…

Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh

Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh  có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay không?   Đáp: Thánh lễ trên đài truyền hình hoặc truyền thanh là một thánh lễ đích thật, vì được truyền trực tiếp từ một giáo xứ hay một dòng tu. Nhưng đài truyền hình…

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con

Thứ Sáu, Tuần 14 Thường Niên, Năm 2 – 13/07/18 Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi,…