Day: June 21, 2018

Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận

Thứ Năm, Lễ THÁNH LUY GÔNZAGA, Ts – 21/06/18 Bài Ðọc I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) “Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng.…