Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 20/06/18

Bài Ðọc I: 2 V 2, 1. 6-14

“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

bo-thi

Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông Giođan”. Êlisê đáp: “Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ không rời thầy”. Thế rồi cả hai cùng đi xuống Bêthel. Có năm mươi người đồ đệ của tiên tri cũng đi theo hai vị, và đứng xa xa, còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giođan. Êlia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, và hai vị cứ lối ráo mà qua sông.

Khi đã qua rồi, Êlia nói với Êlisê rằng: “Con muốn gì thì cứ xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con”. Êlisê đáp: “Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy”. Êlia nói: “Con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý; nhưng nếu con không xem thấy, thì không được”. Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong cơn gió lốc, Êlia lên trời. Êlisê thấy vậy kêu lên: “Cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel”. Và Êlisê không thấy thầy mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: “Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?” Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 20. 21. 24

Ðáp: Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa. (c. 25).

Xướng: 1) Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta. – Ðáp.

2) Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận. – Ðáp.

3) Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai xử sự kiêu căng. – Ðáp.

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

“Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Các chế độ độc tài bắt đầu bằng cách loan truyền những điều vu khống

“Chỉ cần nghĩ đến sự bách hại người Do Thái trong thế kỷ trước;  chúng ta sẽ hiểu được nỗi kinh hoàng tương tự cũng xảy ra trong thời hiện nay. Nếu muốn phá hủy các tổ chức hoặc con người, người ta bắt đầu nói xấu, sử dụng sức quyến rũ mà các vụ bê bối có trong truyền thông,  “truyền thông vu khống””. Tại Thánh Lễ ở nhà nguyện thánh Marta sáng 18/06, khi suy tư về câu chuyện của ông Naboth  được trích từ sách các Vua quyển thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như thế khi đề cập đến sức quyến rũ của các vụ bê bối và sức mạnh hủy diệt của việc loan truyền những điều vu khống.

Bảo vệ di sản của tổ tiên

ĐTC bắt đầu từ câu chuyện của Naboth được tường thuật trong bài đọc thứ I: Sách Các Vua quyển thứ nhất. Vua Acáp muốn vườn nho của Naboth và cho ông tiền. Nhưng đất đó là một phần di sản của tổ tiên và do đó ông từ chối đề nghị này của nhà vua. Sau đó, Acáp, người có “tính khí thất thường, có hành vi giống như các trẻ em khi không có được những gì chúng muốn, ông khóc và theo lời khuyên của người vợ độc ác, Giêzabel, cáo buộc giả dối Naboth, giết và chiếm hữu vườn nho của ông. Naboth, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng đây là  một “Vị tử đạo vì trung thành với di sản” mà ông đã nhận được từ cha ông mình: một di sản vượt trên cả vườn nho, “một di sản của trái tim”.

Các vị tử đạo bị kết tội với những điều vu khống

Bởi thế, ĐTC lưu ý rằng câu chuyện của Nabot là kiểu mẫu lịch sử câu chuyện của Chúa Giêsu, của thánh Stêphanô và của tất cả các vị tử đạo đã bị lên án bằng cách sử dụng một kịch bản vu khống. Nhưng nó cũng là kiểu mẫu của cách thức tiến  hành mà rất nhiều người noi theo “nhiều người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ”. Nó bắt đầu bằng lời nói dối và, “sau khi tiêu diệt một người, một hoàn cảnh với lời vu khống đó”,  nó xét xử và lên án.

Cách thức các chế độ độc tài gian trá trong truyền thông

“Thậm chí ngày nay, ở nhiều quốc gia, phương pháp này được sử dụng:  phá hủy truyền thông tự do”. Ví dụ, chúng ta nghĩ: có một luật  truyền thông, luật đó bị hủy bỏ; toàn bộ thiết bị truyền thông được trao cho một công ty, cho một xã hội vu khống, nói dối, làm suy yếu đời sống dân chủ. Sau đó, các thẩm phán đến để xét xử các thể chế bị suy yếu, những người này bị tiêu diệt, họ lên án, và do đó đi trước một chế độ độc tài. Các chế độ độc tài, tất cả chúng, đã bắt đầu như thế này, với sự gian dối trong truyền thông,  đặt truyền thông trong bàn tay của một người bất lương, của một chính phủ bất lương.

Sức quyến rũ của các vụ bê bối

ĐTC nhấn mạnh: “Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng giống như vậy”. Ngài nói: “Nếu bạn muốn tiêu diệt một người, “Tôi bắt đầu với truyền thông: nói xấu, vu khống, nói những điều bê bối”: Và loan truyền các vụ bê bối là một thực tế có sức quyến rũ lớn. Những tin tốt lành không quyến rũ: “Vâng, nhưng thật là đẹp cho những ai đã làm điều này!” Và nó trôi qua … Nhưng một vụ bê bối: “Nhưng các bạn đã thấy! Các bạn đã thấy điều này! Các bạn  có thấy điều khác mà ngưới đó đã làm không? Hoàn cảnh này … Nhưng nó không thể,  không thể tiếp tục như thế này được!”. Và vì vậy truyền thông phát triển, và người đó, tổ chức đó, quốc gia đó kết thúc trong sự đổ nát. Người ta không đánh giá các cá nhân ở điểm kết thúc. Đánh giá sự sa sút của các cá nhân hoặc các tổ chức, bởi vì họ  họ không thể tự bảo vệ mình.

Sự bách hại người Do Thái

“Sự quyến rũ của bê bối trong truyền thông dẫn đến  góc tận cùng  của nó”, đó là, “phá hủy” như đã xảy ra với Naboth người chỉ muốn “trung thành với di sản của tổ tiên”, không bán nó đi. Một ví dụ về điều này cũng là câu chuyện của thánh Stêphanô, người đã có một bài phát biểu dài để bảo vệ chính mình, nhưng những người buộc tội ông thích ném đá ông hơn là lắng nghe sự thật. “Đây là bi kịch tham lam của con người”, Đức Giáo Hoàng nói, nhiều người, trên thực tế, bị tiêu diệt bởi một thông tin xấu xa:

Nhiều người, nhiều quốc gia bị tiêu diệt bởi chế độ độc tài độc ác và vu khống. Hãy nghĩ, ví dụ, về chế độ độc tài của thế kỷ trước. Hãy suy nghĩ về cuộc bách hại người Do Thái, ví dụ. Một thông tin phỉ báng chống lại người Do Thái; và họ đã kết thúc ở Auschwitz bởi vì họ không xứng đáng được sống. Đó là một điều khủng khiếp, nhưng một khủng khiếp xảy ra hôm nay: trong các công ty nhỏ,  nơi những con  người và ở nhiều quốc gia. Bước đầu tiên là có sự truyền thông thích hợp, và sau đó hủy diệt, xét xử và cái chết.

Đọc lại câu chuyện của Naboth

Thánh Giacôbê tông đồ nói chính xác về “khả năng phá hoại của truyền thông xấu”. Kết luận, Đức Giáo Hoàng khuyến khích đọc lại câu chuyện của Naboth trong chương 21 của Sách Các Vua quyển thứ nhất và nghĩ về “quá nhiều người bị tiêu diệt, nhiều quốc gia bị phá hủy, rất nhiều chế độ độc tài với “găng tay trắng” đã phá hủy các quốc gia. (REI 18/06/2018)

Ngọc Yến