Day: June 17, 2018

Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 17/06/18 Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24 (Ngày Hiền Phụ) “Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”. Trích sách ngôn sứ Êdêkien. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ…