Day: June 16, 2018

Bài học tha thứ của Carlo Castagna

Ông Carlo Castagna, một cư dân của Erba, ở Ý trở nên nổi tiếng từ năm 2006, ông được mọi người biết đến với lòng ngưỡng mộ không phải vì ông là một thiên tài nhưng vì là người đã sống niềm tin của mình một cách anh hùng, qua việc can đảm tha thứ…

Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra

Thứ Bảy, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 16/06/18 Bài Ðọc I: 1 V 19, 19-21 “Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn…