Day: June 15, 2018

Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi

Thứ Sáu, Tuần 10 Thường Niên, Năm 2 – 15/06/18 Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-16 “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời…