Day: June 11, 2018

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ

Thứ Hai, Lễ THÁNH BARNABA, Tông Đồ – 11/06/18 Bài Ðọc I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai…