Day: June 10, 2018

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 10/06/18 Bài Ðọc I: St 3,9-15 “Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”. Trích sách Sáng thế. Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi…