Day: June 9, 2018

Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương xót 2 – Jun 9

https://www.podbean.com/media/share/pb-j3d6q-92e79e Nghe đài số (515) 605-9575 Hay trên trang web: radioltxc.org Phát trực tiếp (Live) từ 2pm -10:30 pm (giờ TX)