Day: June 6, 2018

Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống

Thứ Tư, Tuần 9 Thường Niên, Năm 2 – 06/06/18 Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-3. 6-12 “Con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa trong con qua việc đặt tay của cha”. Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu. Phaolô, tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, bởi ý…