Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người

CHÚA NHẬT, Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, NĂM B – 03/06/18

Bài Ðọc I: Xh 24, 3-8

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Ðáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. (c. 13).

Xướng: 1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. – Ðáp.

2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh

nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi. – Ðáp.

3) Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 9, 11-15

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

“Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen”

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất cả hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết.

 1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!
 2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.
 3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.
 4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.
 5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!
 6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.
 7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.
 8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.
 9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.
 10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.
 11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.
 12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.
 13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.
 14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.
 15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.
 16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.
 17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.
 18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.
 19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.
 20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.

l21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.

 1. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.
 2. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.
 3. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia.

Alleluia: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là trường dậy sống yêu thương cụ thể

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa là trường dậy sống yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hy hiến như Chúa Giêsu trên thập giá. Nó dậy chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn với những ai cần được cảm thông, trợ giúp, khích lệ, bị gạt bỏ ngoài lề và cô đơn. Nó dậy chúng ta noi gương  Chúa rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới này để gieo vãi tình yêu thương và niềm hy vọng.

ĐTC Phanxicô đã nói với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hôm qua.

 

Trong bài huấn dụ ĐTC nói: Chúa Nhật hôm nay tại nhiều nước, trong đó có Italia, Giáo Hội long trọng cử hành lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Tin Mừng kể lại lời Chúa nói với với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: “Hãy cầm lấy, đây là mình Thầy… Đây là Máu của giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mc 14,22.24). Chính trong sức mạnh của giao ước tình yêu này cộng đoàn ki tô tụ họp nhau mỗi Chúa Nhật và mỗi ngày chung quanh Thánh Thể, bí tích  Hiến Tế cứu độ của Chúa Ki tô. Bị thu hút bởi sự hiện diện thật sự của Ngài kitô hữu thờ lậy Ngài và chiêm ngưỡng Ngài qua dấu chỉ khiêm tốn của bánh trở thành Mình của Ngài. ĐTC giải thích thêm như sau:

Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể qua Bí tích đơn sơ đồng thời long trọng này, chúng ta sống kinh nghiệm Giao Ước Mới thực hiện sự hiệp thông tràn đầy giữa Thiên Chúa với chúng ta. Và như là những người tham dự vào Giao Ước này, cho dù bé nhỏ và nghèo nàn, chúng ta cộng tác vào việc xây dựng lịch sử theo như Thiên Chúa muốn. Vì thế, mỗi một buổi cử hành Thánh Thể, trong khi làm thành một cử chỉ phụng tự công khai đối với Thiên Chúa, đều gửi trở lại cuộc sống và các chuyện cụ thể trong cuộc đời chúng ta. Trong khi chúng ta nuôi mình bằng Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được trở nên giống Ngài, chúng ta nhận được trong mình tình yêu của Ngài, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân. Đó là cái luận lý được khắc ghi trong Thánh Thể: chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài trong mình, và chia sẻ nó với các anh em khác. Đó là cái luận lý thánh thể. Thật vậy, trong đó chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là bánh bị bẻ ra và được trao ban, máu được đổ ra cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Nó là một sự hiện diện giống như lửa đốt cháy trong chúng ta các thái độ ích kỷ, thanh tẩy chúng ta khỏi khuynh hướng chỉ cho đi khi nhận lãnh, và thắp lên trong chúng ta ước muốn biến chúng ta, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, trở thành bánh được bẻ ra và máu đổ ra cho các anh em khác.

Vì vậy lễ Mình Máu Thánh Chúa là một mầu nhiệm  lôi cuốn chúng ta tới với Chúa Kitô và được biến đổi trong Ngài. Nó là trường học của tình yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hy hiến, như Chúa Giê su trên thập giá. Nó dậy chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn đối với những người đang kiếm tìm cảm thông, trợ giúp, khích lệ, bị gạt bỏ bên lề và cô đơn.

ĐTC nói thêm trong bài huấn dụ:

Sự hiện diện của Chúa Giê su trong Thánh Thể giống như một cánh cửa, một cánh của rộng mở giữa đền thờ và đường phố, giữa đức tin và lịch sử, giữa kinh thành của Thiên Chúa và thành thị của con người. Diễn tả lòng tôn sùng thánh thể bình dân là các cuộc rước kiệu với Thánh Thể diễn ra hôm nay trong biết bao nhiêu quốc gia. Chiều nay tôi cũng sẽ cử hành Thánh Lễ tại Ostia – như chân phước Phaolo VI đã làm cách đây 50 năm – tiếp theo sau là cuộc rước kiệu Thánh Thể. Tôi xin mời tất cả mọi người tham dự, cả trong tinh thần qua đài phát thanh và truyền hình. Ước chi Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong ngày này.

Tiếp đến ĐTC đã đọc Kinh Truyền Tin và ban phép lành toà thánh cho mọi người.

Sau kinh Truyền Tin ĐTC đã nhắc cho mọi người biết thứ bẩy vừa qua tại Napoli, nam Italia,  đã có lễ phong Chân Phước cho nữ tu Maria chịu đóng đanh của Thiên Chúa Tình Yêu, là chị Maria Gargani, người sáng lập dòng các Nữ tu Tông đồ Thánh Tâm. Chị là con thiêng liêng của Cha Pio và đã là một tông đồ đích thật trong lãnh vực học đường và giáo xứ. Ước chi gương sáng và lời bầu cử của chị nâng đỡ các nữ tử tinh thần và mọi nhà giáo dục. Chúng ta hãy vỗ tay mừng tân chân phước.

Nghĩ tới cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Nicaragua ĐTC nói: tôi hiệp nhất với các Giám Mục Nicaragua trong việc bầy tỏ sự đau đớn đối với các bạo lực nghiêm trọng làm cho nhiều người chết và bị thương do các nhóm vũ trang gây ra nhằm đàn áp các phản đối xã hội. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Giáo Hội luôn luôn chủ trương đối thoại, nhưng điều này đòi hỏi dấn thân thực sự tôn trọng sự tự do, và trước hết tôn trọng sự sống. Tôi cầu nguyện để ngưng mọi bạo lực và bảo đảm các điều kiện cho việc tái đối thoại sớm chừng nào có thể.

ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ Hensinki, Huelva bên Tây Ban Nha, Peuerbach Áo, và Croatia, cũng như từ nhiều nơi trong nước Italia. Ngài đặc biệt chào các tín hữu hành hương Sotto il Monte cùng ĐGM Bergamo nhân kỷ niệm ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII qua đời. Ngài cầu mong cuộc hành hương của xác thánh Giáo Hoàng được dân chúng yêu mến dấy lên nhiều quyết tâm quảng đại cho sự thiện.

Linh Tiến Khải