Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa

Thứ Sáu, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 01/06/18

Bài Ðọc I: 1 Pr 4, 7-13

“Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

denthogierusalemAnh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nếu ai rao giảng, thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa; nếu ai phục vụ, thì hãy kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng vinh hiển và uy quyền đến muôn đời. Amen.

Anh em thân mến, chớ có kinh dị, vì ngọn lửa đã bốc lên nơi anh em để thử luyện anh em, như thể một việc mới lạ xảy đến cho anh em. Nhưng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Ðức Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 10. 11-12. 13

Ðáp: Chúa ngự tới cai quản địa cầu. (c. 13ab).

Xướng: 1) Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người dựng vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. – Ðáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. – Ðáp.

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! – Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phơi bày tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 11, 11-26

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói.

Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành.

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: “Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.

ĐTC Phanxicô: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ

Ngày nay chúng ta chứng kiến một cuộc bách hại dữ dội không chỉ chống lại các Kitô hữu mà cả mọi người nam nữ, do sự thực dân hóa văn hóa, chiến tranh, đói kém, nô lệ, bởi vì về cơ bản, thế giới hiện nay là một thế giới của nô lệ: Thiên Chúa ban cho chúng ta “ân sủng” để chiến đấu và, với sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô, khôi phục là hình ảnh của Thiên Chúa ở trong tất cả chúng ta. Đây là suy tư của  ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ sáng ngày 01/06/2018 tại nhà nguyện thánh Marta.

Bách hại là một phần của cuộc sống Kitô hữu

Dựa vào bài đọc thứ nhất, trích từ thư của thánh Phêrô, trong đó đề cập đến cuộc bách hại các Kitô hữu bùng lên như một “ngọn lửa” trong các thế kỷ, ĐTC Phanxicô giải thích sự bách hại như là “một phần của đời sống Kitô giáo”, và cũng là một mối phúc, vì Chúa Giêsu đã bị bắt bớ vì lòng trung thành với Chúa Cha. ĐTC nói:

“Bách hại là một tí không khí mà với nó người Kitô hữu ngày nay sống, bởi vì ngày nay có rất nhiều các vị tử đạo, nhiều người bị bách hại vì tình yêu Chúa Kitô. Tại nhiều quốc gia, các Kitô hữu không có quyền lợi. Nếu bạn đeo một thánh giá, bạn sẽ bị ở tù. Và ngày nay, có những người ở trong tù, bị kết án chết vì là Kitô hữu. Có nhiều người bị giết và con số đó nhiều hơn con số các vị tử đạo trong những thế kỷ đầu. Nhưng điều này không là tin tức, không được chú ý đến. Vì vậy, các tin tức, các tờ báo không đăng tải các tin này. Nhưng các Kitô hữu bị bách hại.”

Bách hại con người, hình ảnh của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha thấy rằng ngày nay có một cuộc bách hại khác: “bách hại mọi người nam nữ vì họ là hình ảnh sống động của Thiên Chúa.” Ngài nói:

“Đàng sau mỗi cuộc bách hại, hoặc là các Kitô hữu hoặc là không Kitô hữu, luôn có ma quỷ tìm cách hủy diệt sự tuyên xưng Đức Kitô nơi các Kitô hữu và hủy diệt hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Từ ban đầu ma quỷ đã tìm cách làm điều này như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Sáng thế. Chúng tìm cách hủy diệt sự hòa hợp giữa người nam và người nữ mà Thiên Chúa đã tạo dựng, sự hòa hợp xuất phát từ hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Và ma quỷ đã thành công. Nó thành công với sự lừa dối, cám dỗ… Với những khí giới mà chúng sử dụng. Chúng luôn làm như thế. Nhưng ngày nay cũng có một sức mạnh, tôi muốn nói đến cơn thịnh nộ chống lại con người bởi vì, nếu không, người ta không thể giải thích làn sóng gia tăng hủy diệt con người, hủy diệt nhân loại.”

Đàng sau đói khát, nô lệ, thực dân hóa văn hóa, chiến tranh, là ma quỷ

ĐTC nghĩ đến đói khát, một sự bất công tiêu diệt con người, bởi vì họ không có thức ăn, ngay cả khi trên thế giới này có rất nhiều thực phẩm. ĐTC cũng nói về sự khai thác bóc lột con người, những hình thức nô lệ khác nhau và ngài nhớ đến một bộ phim chúng ta mới xem, được quay bí mật trong một nhà tù, nơi đó những người di dân bị nhốt, bị tra tấn, dưới hình thức hủy diệt để biến thành nô lệ. ĐTC nhắc rằng điều này xảy ra 70 năm sau khi bản tuyên ngôn nhân quyền ra đời. Do đó, suy tư về sự thực dân hóa văn hóa, ngài giải thích rằng các đế quốc ép buộc chấp nhận văn hóa của họ ngược lại với sự độc lập, chống lại văn hóa của người khác, áp đặt những thứ phi nhân để hủy diệt, để đưa đến sự chết. ĐTC nhận xét rằng sự hủy diệt phẩm giá thì giống như những gì ma quỷ muốn và vì lý do này đã có bách hại.

“Cuối cùng, chúng ta có thể nghĩ đến chiến thanh như một công cụ hủy diệt con người, hủy diệt hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng mà cả những người gây chiến tranh, hoạch định chiến tranh để có quyền hành trên người khác. Có những người phát triển các ngành công nghiệp vũ khí để hủy diệt nhân loại, để hủy diệt hình ảnh của con người, cả về thể lý và luân lý, cũng như văn hóa. Nhưng, thưa cha, những người không phải là Kitô hữu. Sao họ cũng bị bách hại? Vì họ là hình ảnh Thiên Chúa, và vì đó ma quỷ bách hại họ. Các đế quốc ngày nay tiếp tục bách hại. Chúng ta không được cho phép mình ngây thơ. Ngày nay, trên thế giới, không chỉ các Kitô hữu bị bách hại; mà mọi người, người nam cũng như nữ, bởi vì cha của mọi cuộc đàn áp không tha thứ cho hình ảnh và sự giống với Thiên Chúa. Không dễ để hiểu điều này; cần cầu nguyện nhiều để hiểu nó.” (REI 01/06/2018)

Hồng Thủy

Thánh Justinô

Thánh Justinô quê ở Samaria. Ngài sống vào thế kỷ thứ hai. Thân phụ của Justinô đã dưỡng dục ngài trong tinh thần ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Khi còn trẻ, Justinô đọc các sách thi ca, sử ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy. Mục đích chính yếu của việc tra cứu là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa.

imageMột ngày kia, đang khi đi dạo trên bờ biển, Justinô gặp một cụ già. Cả hai bắt đầu trò truyện với nhau. Khi thấy Justinô có vẻ đăm chiêu suy tư, cụ già liền hỏi xem ngài đang suy nghĩ gì. Justinô trả lời cụ rằng mình thật bất hạnh vì chẳng tìm thấy được bất cứ chân lý chắc chắn nào về Thiên Chúa trong các sách ngài đọc cả. Và cụ già đã nói với Justinô về Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Cụ khuyến khích Justinô cầu nguyện để có thể am hiểu những chân lý về Thiên Chúa.

Thánh Justinô bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Dần dà, ngài trở nên người rất mộ mến lời Chúa. Rồi thánh nhân cũng cảm động khi thấy các Kitô hữu thật can đảm trong việc dám hy sinh chết cho niềm tin và lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu. Sau khi học hỏi sâu hơn về đạo Công giáo, Justinô trở nên một Kitô hữu. Sau đó, thánh nhân đã dùng kiến thức đặc biệt của ngài để trình bày và bảo vệ đức tin qua nhiều bài viết.

Chính tại Rôma, thánh Justinô đã bị bắt vì là Kitô hữu. Quan tòa hỏi ngài: “Anh có nghĩ rằng khi chết đi anh sẽ lên thiên đàng và được ân thưởng không?” “Tôi không những chỉ nghĩ như thế,” vị thánh trả lời, “mà tôi còn tin chắc như vậy nữa!” Và thánh Justinô đã chịu tử vì đạo khoảng năm 166.

Để giữ đức tin vững vàng, chúng ta hãy năng cầu nguyện với lòng tin tưởng. Thỉnh thoảng chúng ta hãy lặp đi lặp lại tác động đức tin ngắn gọn và đơn sơ này: “Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa!”

Theo http://paolinevn.org