Day: June 1, 2018

Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa

Thứ Sáu, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 01/06/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 4, 7-13 “Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan…