Day: May 31, 2018

Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?

Thứ Năm, Lễ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG – 31/05/18 Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa…