Chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế

Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 30/05/18

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 18-25

“Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

20293065_454841288235427_5518453077943323733_nAnh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Khi anh em thánh hoá linh hồn anh em trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Ðó là Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng. – Ðáp.

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 32-45

“Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Bí Tích Thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần

Sáng thứ tư hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với ĐTC. Trong bài huấn dụ ngài tiếp tục giải thích ý nghĩa của Bí tích Thêm Sức, và nêu bật sự nối kết chặt chẽ của bí tích này với toàn việc khai tâm kitô (Sacrosanctum Concilium, 71). ĐTC nói:

Trước khi nhận việc xức dầu tinh thần xác nhận và củng cố ơn của Bí tích Rửa Tội, các người nhận bí tích Thêm Sức được mời gọi canh tân các lời hứa do các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đã làm ngày họ được rửa tội. Giờ đây chính họ tuyên xưng đức tin của Giáo Hội, sẵn sàng thưa “con tin” với các câu hỏi của vị Giám Mục; đặc biệt sẵn sàng tin vào “Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, và là Đấng, hôm nay qua bí tích Thêm Sức, được ban cho họ một cách đặc biệt, như đã được ban cho các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần” (Lễ nghi Thêm Sức, s. 26).

Vì việc Chúa Thánh Thần xuống đòi hỏi các con tim phải cầm trí trong lời cầu nguyện (x. Cv 1,14) sau lời nguyện thinh lặng của cộng đoàn, vị Giám Mục giơ tay trên các người chịu phép Thêm Sức, khẩn nài Thiên Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần An Ủi của Ngài trên họ. Chỉ có một Thần Khí duy nhất (x. 1 Cr 12,4), nhưng khi đến với chúng ta, Ngài mang theo các ơn phong phú: khôn ngoan, thông minh, cố vấn, hùng dũng, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa (Lễ nghi Thêm Sức, cs.28-29). Chúng ta đã nghe đoạn kinh thánh với các ơn mà Chúa Thánh Thần đem tới.

Theo ngôn sứ Isaia  (11,2) đó là 7 ơn của Thánh Linh được đổ tràn đầy trên Đấng Messia cho việc thành toàn sứ mệnh của Người. Cả thánh Phao lô cũng miêu tả hoa trái dư tràn của Thần Khí là “ bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22). Thần Khí duy nhất  ban phát nhiều ơn làm giầu cho Giáo Hội duy nhất: Ngài là Tác Giả của sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là Đấng Tạo dựng nên sự hiệp nhất.

** Như thế, Thần Khí ban tất cả các ơn phong phú khác nhau này, nhưng đồng thời cũng làm nên sự hòa hợp, nghĩa là sự hiệp nhất của tất cả các phong phú tinh thần, mà chúng ta là ki tô hữu có được.

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: Do truyền thống được các Tông Đồ chứng thực Thần Khí bổ túc ơn của Bí Tích Thánh Thể  được thông ban qua việc đặt tay (x. Cv 8,15-17; 19,5-6; Dt 6,2). Để diễn tả một cách tốt đẹp hơn việc đổ tràn đầy Thần Khí thấm nhuần những người lãnh nhận nó, một cách mau chóng được thêm vào cử chỉ kinh thánh này việc xức dầu thơm gọi là “crisma”, vẫn còn được dùng cho tới nay, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương (x. GLCG, 1289).

Dầu ô liu – dầu thánh – là chất chữa bệnh và săn sóc sắc đẹp, khi thấm vào thân thể nó chữa lành các vết thương và khiến cho các chi thể được thơm tho; vì các đặc tính này nó được biểu tượng kinh thánh và phụng vụ sử dụng để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần, là Đấng thánh hiến và thấm nhập người được rửa tội, và trang sức cho họ với các đặc sủng. Bí Tích Thêm Sức được ban qua việc xức dầu thánh trên trán, do vị Giám Mục thực thi với việc đặt tay và qua các lời nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con”. Thánh Thần là ơn vô hình được rộng ban, và dầu thánh là dấu ấn hữu hình. ĐTC giải thích thêm ý nghĩa xức dầu trên trán tín hữu như sau:

Như vậy, khi nhận dấu thánh giá trên trán với dầu thơm, người được thêm sức nhận một dấu ấn tinh thần không thể xóa nhòa, họ nhận lấy đặc tính khiến cho họ hoàn toàn đồng hình dạng với Chúa Ki tô và ban cho họ ơn tỏa lan “hương thơm tốt lành” của họ giữa loài người (z. 2 Cr 2,15).

** Chúng ta hãy nghe lại lời thánh Ambrogio mời gọi các người mới được thêm sức như sau: “Hãy nhớ rằng bạn đã nhận lấy dấu ấn tinh thần… và hãy duy trì điều bạn đã nhận lãnh. Thiên Chúa Cha đã ghi dấu bạn, Chúa Ki tô đã đã củng cố bạn, và Thần Khí đã đặt trong tim bạn bảo chứng ấy” (De mysteriis 7,42; CSEL 73,106; X. Glcg 1303). Thần Khí là một ơn nhưng không, cần tiếp nhận với lòng biết ơn, bằng cách dành chỗ cho óc sáng tạo không bao giờ cạn kiệt của Ngài. Đó là một ơn cần sốt sắng giữ gìn, cộng tác với sự ngoan ngoãn, bằng cách để cho mình được nhào nặn, như sáp bởi tình mến nồng cháy của Ngài “để phản ánh Chúa Giê su Kitô trong thế giới ngày nay” (Gaudete et exultate, 23).

ĐTC đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là các sinh viên học sinh các tỉnh Nice, Avignon và Seix. Ngài cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh quốc, Ê cốt, Đại Hàn, Indonesia, Singapore, Australia và Hoa Kỳ. Có một nhóm võ sĩ của cả hai miền Nam Bắc Hàn đã biểu diễn Taikuando. Họ kết thúc với việc giăng hai biểu ngữ viết: “Một thế giới, một Taikuando”, “Hòa bình quý báu hơn chiến thắng”. Mọi người đã hào hứng theo dõi màn biểu diễn. ĐTC nói: tôi xin cám ơn các lực sĩ Đại Hàn về màn biểu diễn ý chí hòa bình: hai miền Đại Hàn cùng nhau! Đó đã là một sứ điệp hòa bình cho toàn nhân loại. Xin cám ơn các bạn. Ngài đặc biệt chào nhóm các nữ tu Feliciane đang họp tổng tu nghị tại Roma. Ngài xin Chúa ban hòa bình và niềm vui cho mọi người và gia đình họ.

Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nhóm đến từ châu Mỹ Latinh, đặc biệt các đoàn hành hương Brasil đến từ Criciuma, Imbui, và Trindade, cũng như sinh viên trường Horizonte di Vita Nova de Gaia. Ngài cầu chúc mọi người ngày càng ý thức hơn đối với các ơn của Chúa Thánh Thần, và trung thành lắng nghe Chúa Thánh Linh để can đảm sống đời chứng nhân kitô.

Chào các nhóm nói tiếng Đức ĐTC nêu bật tầm quan trọng của việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức để sống tràn đầy ơn của bí tích Rửa Tội và là các nhân chứng đích thật của Chúa Kitô giữa lòng thế giới.

** Với các nhóm Ba Lan ngài cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố họ trong đức tin đức cậy và đức mến. ĐTC đặc biệt chào mừng các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ của giới trẻ tại Lednica vào thứ bẩy tới này để suy tư về các lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày”. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ đừng quên rằng họ là kho tàng quý báu cho thế giới. Hãy biết nhìn lên gương mặt của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc của cuộc đời. Hãy hiến dâng cho Chúa mọi sự tâm trí, đôi tay thân xác để đi đến với tất cả những ai cần họ trợ giúp. Khi cử hành kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, như thánh Gioan Phaolô II đã thường làm, xin các bạn hãy hôn đất Ba Lan thay tôi. Tôi xin phó thác các bạn cho sự che chở hiền mẫu của Đức Maria Nữ Vương Ba Lan.

Trong các nhóm Italia ĐTC đặc biệt chào các nữ tu dòng thánh Felice da Cantalice đang họp tổng tu nghị tại Roma, các linh mục và chủng sinh các trường Roma cũng như các Phó tế trường Urbano của Bộ Truyền giáo và các nữ tu sinh viên trường truyền giáo Mater Ecclesiae tại Castel Gandolfo và nhóm Ordo Viduarum. Ngài cũng chào nhiều đoàn hành hương của các giáo xứ, cách riêng Hiệp hội Roller House Osimo do ĐGM sở tại Claudio Giuliodori hướng dẫn, các sĩ quan và hạ sĩ quan trường Cảnh sát Velletri, Hiệp hội tinh thần hành tinh và Học viện Castelli tỉnh Brescia bắc Italia.

Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ĐTC nhắc cho mọi người biết ngày hôm nay là kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Ngài xin Mẹ là nơi ẩn náu cho họ trong những lúc vui cũng như trong những khi gặp khó khăn, và hướng dẫn gia đình họ để chúng là tổ ấm của lời cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải