Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 29/05/18

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 10-16

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

image (2)Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người. (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

ĐTC Phanxicô: Khi gặp thử thách, hãy tiến bước trên đường thánh thiện

Trong những lúc gặp khó khăn, đừng quay trở lại với những cách sống lối nghĩ của thế gian, vì nó cướp đi tự do của chúng ta.  Ngược lại, cần phải tiếp tục bước đi trên con đường hướng đến sự thánh thiện. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc như thế trong bài giảng Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng thứ ba, 29/05/2018.

Một vị thánh không phải là người có gương mặt như trong hình ảnh

Trong bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ (1Pr 1,10-16), thánh Phêrô mời gọi tiến đến sự thánh thiện. Đó là lời mời gọi nên thánh, là lời mời gọi bình thường, lời mời gọi sống như một Kitô hữu. Sống như một Kitô hữu, nói một cách khác, là sống như một vị thánh. Nhiều lần, chúng ta nghĩ về sự thánh thiện giống như một điều phi thường, giống như là có những thị kiến hay có những lời cầu nguyện cao siêu … hay vài người nghĩ rằng thánh nhân là người có một gương mặt giống như trong những tấm hình các thánh,… Không phải vậy. Thánh thiện là một điều khác. Đó là bước đi trên con đường mà Thiên Chúa dạy chúng ta về sự thánh thiện. Bước đi trên con đường thánh thiện là gì? Thánh Phêrô trả lời: “anh em hãy đặt tất cả hy vọng của anh chị em vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện.”

Bước đến ánh sáng

Do đó, hành trình hướng đến sự thánh thiện bao gồm việc hướng đến ân sủng đó, hướng đến niềm hy vọng, hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Giống như khi người ta bước đến ánh sáng, nhiều lần người ta không nhìn thấy rõ đường đi bởi vì ánh sáng làm chúng ta lóa mắt. Nhưng chúng ta không sai đường, bởi vì chúng ta nhìn thấy ánh sáng và chúng ta biết đường đi. Ngược lại, khi người ta bước đi với ánh sáng trên đôi vai, người ta thấy rõ đường đi. Tuy nhiên, trong thực tế, trước mặt chúng ta chỉ có bóng tối, không có ánh sáng.

Đừng trở lại với những kiểu cách của thế gian

Để tiến đến sự thánh thiện, cần phải tự do và cảm thấy tự do. Có nhiều điều biến chúng ta thành nô lệ. Vì lý do đó, thánh Phêrô mời gọi đừng chiều theo những đam mê của thời gian khi mà chúng ta còn ở trong sự mê muội, thiếu hiểu biết. Cả thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Roma cũng nói: “anh chị em đừng rập khuôn”, nghĩa là “đừng theo những dự định chương trình”.

Đây là cách dịch đúng nghĩa của những lời khuyên này – anh chị em đừng đi theo các kiểu cách của thế gian, đừng theo các chương trình, theo cách nghĩ của thế gian, theo cách nghĩ và cách phán xét mà thế gian dạy cho anh chị em, bởi vì điều này làm cho anh chị em mất tự do. Và để tiến đến sự thánh thiện, cần phải được tự do: sự tự do bước đi và ngắm nhìn ánh sáng, tự do tiến bước. Và khi chúng ta quay lại đàng sau, như nói ở đây, quay lại với cách sống mà chúng ta đã có trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô hay khi chúng ta trở lại với những kiểu cách của thế gian, chúng ta đánh mất tự do.

Không có tự do thì không thể nên thánh

Trong sách Xuất hành chúng ta thấy, nhiều lần Dân Chúa không muốn hướng nhìn về phía trước, về ơn cứu độ, nhưng họ muốn quay lại phía sau. Họ than trách và tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp mà họ đã trải qua ở Ai cập, nơi họ được ăn hành ăn thịt. Trong những thời khắc khó khăn, dân chúng đã quay lại phía sau, họ mất tự do. Đúng thật là họ được ăn những thức ăn ngon, nhưng là thức ăn của sự nô lệ.

Trong những thời điểm của thử thách, chúng ta luôn bị cám dỗ quay lại phía sau, ngắm nhìn những kiểu cách của thế gian, những cách sống mà chúng ta đã có trước khi bắt đầu hành trình của ơn cứu độ, không có tự do. Không có tự do thì người ta không thể nên thánh. Tự do là điều kiện để có thể bước đi và ngắm nhìn ánh sáng ở phía trước. Đừng đi theo các cách sốngcủa thế gian. Nhưng tiến bước, ngắm nhìn ánh sáng là lời hứa, trong niềm hy vọng. Đây là lời hứa, như dân Chúa trong sa mạc. Khi họ nhìn về phía trước, họ bước đi vững vàng. Khi họ nhớ nhung Ai cập vì không được ăn những thức ăn ngon người ta cho họ ở Ai cập, họ đã lạc bước và quên rằng ở đó họ không có tự do.

Các mô hình của thế gian hứa hẹn tất cả nhưng không cho thứ gì. Cho nên Thiên Chúa mời gọi trở nên thánh mọi ngày. Có hai thông số để biết chúng ta có đang trong hành trình hướng đến sự thánh thiện hay không. Trước hết, chúng ta có ngắm nhìn ánh sáng của Chúa trong niềm hy vọng được gặp Người và thứ hai, khi gặp thử thách, chúng ta có hướng về phía trước và không đánh mất tự do bằng cách từ chối các kiểu sống của thế gian, những thứ hứa hẹn cho chúng ta tất cả nhưng rồi không cho chúng ta điều gì. Anh chị em hãy nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng thánh thiện: đó là lệnh truyền của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin ơn Chúa để hiểu biết con đường của sự thánh thiện là gì. Đó là con đường của tự do nhưng đầy hy vọng về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cầu xin để hiểu rõ đi theo các cách sống của thế gian mà chúng ta đã có trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu nghĩa là gì. (Rei 29/05/2018)

 

Hồng Thủy