Day: May 29, 2018

Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”

Số tháng 6 -2018 – Chủ đề “Thánh Tâm Lòng Thương Xót” ĐTC Phanxico : ”Cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài chúng ta nghe được tiếng kêu của Dân, và cần lắng nghe Dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn…

Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 29/05/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 10-16 “Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, chính ơn…