Day: May 27, 2018

Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B – 27/05/18 Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40 “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa…