Day: May 25, 2018

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

Thứ Sáu, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 25/05/18 Bài Ðọc I: Gc 5, 9-12 “Kìa quan toà đã đứng trước cửa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn…