Day: May 24, 2018

Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục

Thứ Năm, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 24/05/18 Bài Ðọc I:Gc 5, 1-6 “Tiền công của những người làm công mà các ngươi đã gian lận đang kêu gào, và tiếng gào ấy đã lọt thấu tai Chúa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các…