Day: May 23, 2018

Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy

Thứ Tư, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 23/05/18 Bài Ðọc I: Gc 4, 13b-18 “Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn’”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi…