Day: May 22, 2018

Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người

Thứ Ba, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 22/05/18 Bài Ðọc I: Gc 4, 1-10 “Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều…