Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần

CHÚA NHẬT, LỄ HIỆN XUỐNG – 20/05/18

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. (c. 30).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ð

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trong lịch sử cứu độ con người, Chúa Thánh Thần đóng vai trò rất quan trọng từ công trình sáng tạo cho đến ngày tận cùng của nhân loại. Chúa Thánh Thần chính là nguồn thánh hóa và biến đổi Giáo hội và con người trong thế gian này. Hôm nay, mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng một chim bồ câu? Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì?

Trước khi trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu lại hình ảnh chim bồ câu trong Kinh Thánh. Biểu tượng chim bồ là tính chất đơn sơ, trong trắng, thật thà, như lời Chúa Giêsu nói: “Các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim câu.” (Mt 10,6). Một biểu tượng khác, chim bồ câu là biểu tượng cho hoà bình khi chim câu ngậm cành ô liu. Nguồn gốc biểu tượng này bắt nguồn từ sách Sáng Thế. Sau khi lụt hồng thủy đã cạn rồi, ông Noe thả con chim câu ra, nó lượn một lát vội quay trở về miệng ngậm cành ô liu, cho thấy biết nước đã cạn rồi. Và cũng từ đó, hình ảnh con chim câu ngậm cành ô liu tượng trưng cho cảnh vật đã trở lại thanh bình.

Dựa theo tục lệ của người Do thái, họ dâng lễ phẩm cho Thiên Chúa bằng đôi chim câu.Thánh sử Luca (2,24) thuật lại rằng, ông Giuse và bà Maria dâng hài nhi Giêsu vào đền thờ, và sau đó đã chuộc lại với đôi chim câu. Hơn nữa, chim câu còn tượng trưng cho tình nhân được diễn tả trong sách Diễm tình Ca 1,15. Đôi mắt của cô nàng được ví như những bồ câu, cô ta được gọi là “bồ câu của anh ơi”. Trong cảnh Truyền Tin cho Đức Mẹ ở Nazareth, Sứ thần Gabriel nói: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên chị”. Hơn nữa, trong các Tin Mừng đều thuật lại, khi Chúa Giêsu lãnh phép rửa ở sông Jordan, các tầng trời mở ra, một chim câu đáp xuống trên Đức Giêsu, đồng thời có tiếng phán trên không trung: “Này là Con Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng.”

Trở lại với vấn đề lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta thấy sách tông đồ công vụ tả lại biến cố tại nhà tiệc ly, có các lưỡi lửa trên đầu Đức Mẹ Maria và các thánh tông đồ. Hình Lưỡi lửa này tượng trưng cho cái gì vậy? Lưỡi là cơ quan để nói, Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn để nói. Nói lên chân lý, nói điều Thiên Chúa mạc khải, nói lên sự thật Chúa Giê-su đã phục sinh và sống lại.Tuy nhiên, lưỡi ở đây còn có nghĩa sâu hơn nữa. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh đều nhận thấy rằng, các Tông đồ nói, nghe và hiểu được các ngôn ngữ khác nhau. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lật lại tình thế của tháp Baben, vì tội kiêu ngạo loài người đã bị phân tán thành nhiều ngôn ngữ bất đồng, chẳng ai hiểu ai nữa. Đây là khởi điểm cho các Tông đồ ra đi truyền giáo, và Giáo hội được khai sinh nhờ tác động, và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cho nên, Giáo Hội Công Giáo được loan truyền và có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Có nhiều chủng tộc ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều hợp nhất trong một đức tin.

Điều sau cùng và quan trọng nhất là Chúa Giêsu trao ban cho các Tông đồ Thần Chân Lý. Ngài là Thầy dạy tiếng nói tâm hồn và lương tâm con người. Khi trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, Đức Giêsu đã mạc khải cho các ông biết Người chính là “Thần Khí Sự Thật”. Ngài sẽ giúp cho các Tông đồ hiểu được những lời Ngài đã rao giảng. Mặt khác, Chúa Thánh Thần sẽ bào chữa cho các ông khi phải ra trước mặt quan toà để làm chứng cho sự thật: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,11-12). Thật thế, nếu xét trên bình diện con người, các ông làm sao có thể thi hành một sứ mệnh cao cả và quan trọng đến như vậy. Bởi vì, các Tông đồ là những con người. Họ là những người quanh năm sống với nghề chài lưới, với sóng nước biển khơi, học vấn thì kém cỏi, đâu có khả năng diễn thuyết trước công chúng.Thế nhưng, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông đã hân hoan lên đường để làm chứng cho Đức Giêsu, một Đức Giêsu đã chết và sống lại vì yêu con người. Trong bài giảng đầu tiên, Phêrô đã khuất phục được rất nhiều người, có khoảng 3.000 người tin theo đạo (Cv 2, 41).

Với những gì chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Thánh Thần trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể kết luận rằng, Chúa Thánh Thần đang thánh hóa và biến đổi thế gian này trở nên hoàn thiện. Và Ngài chính là Thầy dạy cho chúng ta biết đâu là sự thật, đâu là giả dối, đó là tòa án lương tâm. Con người sẽ nhận biết mình làm đúng hay sai. Ngài sẽ dạy cho ta biết lẽ công bình, biết nhận định tốt xấu, đó là nhờ ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn can đảm, ơn thông minh, ơn đức tin, và ơn kính sợ Chúa, mà Giáo Hội dùng qua những biểu tượng chim bồ câu, lửa, lưỡi.

Giờ đây, xin Chúa Thánh Thần biến đổi mọi người chúng ta trở nên can đảm và làm chứng cho Tin Mừng Nước Chúa hôm nay và mai sau. Amen.

Lm. John Nguyen.
Chia sẻ Lời Chúa

Ga 20, 19-23 Lễ Hiện Xuống – May 20 -2018. Lm G.B. Nguyễn Sang

Chúa Thánh Thần có thần lực biến đổi lòng người và thay đổi thực tại

VATICAN. Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 20.05.2018 tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần là cơn gió mạnh, là Thần Lực của Thiên Chúa. Ngài có sức biến đổi lòng người, biến đổi thực tại. Chúng ta hãy biết căng buồm con thuyền cuộc đời để đón lấy cơn gió là Thần Khí. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:   

Anh chị em thân mến!

Trong phụng vụ Lời Chúa, bài đọc một diễn tả, cuộc Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần như “tiếng gió mạnh thổi đến” (Cv 2:2). Hình ảnh này cho thấy điều gì? Cơn gió mạnh làm cho ta nghĩ đến một sức mạnh to lớn, nhưng không chỉ có thế, không chỉ tự cơn gió là mạnh, nhưng cơn gió ấy còn có sức thay đổi thực tại. Thực tế, cơn gió mang tới sự thay đổi: làm ấm áp khi trời lạnh giá, làm mát mẻ khi trời nóng bức, đem mưa tới khi trời khô hạn… Chúa Thánh Thần cũng thế, tuy ỏ một cấp độ khác, Ngài là Đấng có thần lực để thay đổi thế giới. Bài ca tiếp liên nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời, là Đấng chở che dịu hiền. Vì thế mà chúng ta thân thưa với Ngài: Xin chữa lành vết thương của chúng con, xin gia tăng sức mạnh, xin tưới gội chỗ khô hạn, xin tẩy rửa bợn nhơ tội lỗi. Chúa Thánh Thần đi vào từng hoàn cảnh và biến đổi chúng. Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn, thay đổi các tình huống.

Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn

Chúa Thánh Thần biến đổi các tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy” (Cv 1:8). Và đã xảy ra đúng như thế. Các môn đệ lúc đầu đầy sợ hãi, họp nhau trong phòng với cánh cửa đóng kín. Điều ấy xảy ra ngay cả khi Chúa đã Phục Sinh. Nhưng sau đó, các môn đệ đã được Chúa Thánh Thần biến đổi. Và đúng như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng rằng: các môn đệ sẽ làm chứng cho Chúa (Ga 15:27). Từ đó, các môn đệ không còn do dự, không còn sợ hãi, nhưng đầy can đảm. Bắt đầu từ Gierusalem, các môn đệ đi tới tận cùng trái đất. Khi Chúa Giêsu còn ở với các ông, các ông hãy còn nhút nhát, nhưng khi Chúa Giêsu đi và sai Chúa Thánh Thần đến, Thần Khí đã biến đổi tâm hồn các ông, làm cho các ông đầy mạnh mẽ.

Thần Khí giải phóng các môn đệ khỏi xích xiềng sợ hãi. Chúa Thánh Thần khơi lên trong tâm hồn các ông lòng quảng đại đầy tràn. Chúa Thánh Thần mở những tâm hồn khép kín, thúc đẩy lòng người biết lên đường phục vụ. Ngài đẩy lui lòng tự mãn và mở ra hướng đi mới. Ngài giúp ấp ủ những ước mơ mới. Điều đó có nghĩa là biến đổi các tâm hồn. Người đời hứa hẹn thay đổi này nọ, tạo nên những khởi đầu mới, những thay đổi phi thường; nhưng kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, chẳng có ai trên trái đất này có thể thay đổi thực tại để hoàn toàn làm thỏa mãn lòng người. Thế nhưng, sự thay đổi, sự biến đổi mà Chúa Thánh Thần mang lại thì khác. Sự thay đổi ở đây không phải là cuộc cách mạng đảo lộn cuộc sống quanh ta, nhưng là biến đổi tâm hồn ta. Cuộc biến đổi này không giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của các vấn đề, nhưng làm cho chúng ta tự do để có thể đối diện với các vấn đề ấy. Sự biến đổi ấy không đến với chúng ta để giải quyết vấn đề một lần cho tất cả, nhưng làm cho chúng ta tự tin, can đảm và không biết mệt mỏi trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần giữ cho tâm hồn chúng ta luôn trẻ trung. Tuổi trẻ, dù ta có cố gắng níu kéo cách nào, thì sớm hay muộn tuổi trẻ cũng sẽ trôi đi. Nhưng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngăn chặn sự lão hóa, không phải là lão hóa thể lý mà là lão hóa nội tâm. Cách nào mà Chúa Thánh Thần làm được điều ấy? Đó là bằng cách đổi mới tâm hồn chúng ta, bằng cách tha thứ cho các tội nhân. Ở đây có sự thay đổi rất lớn: từ thân phận tội lỗi, Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính và như thế là thay đổi tất cả. Từ thân phận nô lệ cho tội lỗi, chúng ta được trở nên những người con yêu dấu, từ kẻ bất xứng trở nên người xứng đáng, từ chỗ thất vọng chuyển sang tràn đầy hy vọng. Với tác động của Chúa Thánh Thần, niềm vui được tái sinh và bình an tràn ngập tâm hồn chúng ta.

Hôm nay chúng ta hãy học biết những gì phải làm, khi chúng ta cần những thay đổi thực sự trong cuộc sống. Ai trong chúng ta không cần những thay đổi? Nhất là khi cuộc đời đầy u ám, khi ta mệt mỏi với những gánh nặng, khi ta chịu áp lực với đầy yếu đuối, những lúc khó khăn mà ta khó lòng có thể tiếp tục và dường như không thể yêu thương. Trong những lúc ấy, chúng ta cần một sức bật mạnh mẽ: đó là Chúa Thánh Thần, là quyền năng của Thiên Chúa. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng: Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Thật tốt lành làm sao khi mỗi ngày chúng ta có thể cảm nhận được sức bật mạnh mẽ ấy trong cuộc đời mình! Mỗi sáng khi thức dậy, hãy thưa lên: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin ngự vào tâm hồn con, ngự vào ngày sống của con!”.

Chúa Thánh Thần biến đổi các hoàn cảnh

Chúa Thánh Thần không chỉ biến đổi các tâm hồn, mà Ngài còn biến đổi các hoàn cảnh. Giống như việc gió thổi đến mọi nơi, và ngay cả thâm nhập vào những hoàn cảnh khó lòng có thể tượng tưởng được. Trong sách Tông đồ Công vụ, chúng ta bị thu hút bởi chuỗi sự kiện kinh ngạc tuyệt vời. Đây là cuốn sách ta cần đọc, và nhân vật chính của cuốn sách, không ai khác là chính Chúa Thánh Thần. Khi các môn đệ nhận thấy có ít hy vọng nhất, thì Chúa Thánh Thần sai các ông đi vào dân ngoại. Ngài mở ra những con đường mới, ví dụ như trường hợp của thầy phó tế Philipphe. Chúa Thánh Thần thúc đẩy Philipphe đi con đường sa mạc từ Gierusalem đến Gaza. Dọc đường, Philipphe giảng cho viên quan và rửa tội cho viên quan. Sau đó Thần Khí đưa Philipphe đến Azotus, rồi đến Cesarea, đến những hoàn cảnh mới để loan truyền sự mới mẻ của Thiên Chúa. Điều tương tự cũng xảy ra với thánh Phaolô. Thánh nhân “bị Thánh Linh bắt buộc” (Cv 20:22) ra đi, đi xa để mang Tin Mừng đến cho muôn dân xa lạ. Nơi nào có Chúa Thánh Thần, nơi ấy luôn có gì đó diễn ra; nơi nào Thần Khí thổi đến, nơi ấy không bao giờ lặng im.

Trong đời sống cộng đoàn, khi chúng ta trải qua kinh nghiệm vô nghĩa nào đó, chúng ta thích yên ổn và tĩnh lặng, hơn là điều mới mẻ đến từ Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu xấu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang cố trú ẩn để tránh cơn gió là Thần Khí. Khi chúng ta sống theo kiểu tự đủ và khép kín trong nhà mình, thì đó là dấu hiệu không tốt. Gió là Thần Khí đang thổi, nhưng chúng ta là con thuyền lại hạ cánh buồm xuống. Cho dù như thế, chúng ta vẫn thường thấy Chúa Thánh Thần làm việc thật kỳ diệu! Rất thường khi, ngay giữa thời ảm đạm nhất, thì Thần Khí vẫn nâng dậy những gì thánh thiêng nổi bật nhất! Ngài là linh hồn của Hội Thánh. Ngài khơi dậy niềm hy vọng tươi mới, đổ đầy niềm vui ngập tràn, làm phát sinh nhiều hoa trái, và làm cho sự sống mới nảy sinh. Trong một gia đình, khi có một người con chào đời, người con ấy làm cho lịch trình của gia đình trở nên rối loạn, em bé làm chúng ta mất ăn mất ngủ, nhưng em bé cũng mang lại niềm vui và đổi mới cuộc sống chúng ta, thúc đẩy chúng ta mở rộng trong tình yêu mến. Cũng thế, Chúa Thánh Thần mang lại cho Giáo Hội sự trẻ trung của “thời thơ ấu”. Từ thời này qua thời kia, Chúa Thánh Thần tiếp tục trao tặng sức sống mới. Ngài hồi sinh tình yêu đầu đời của chúng ta. Ngài nhắc Giáo hội nhớ rằng, dù trải qua lịch sử nhiều thế kỷ, nhưng Giáo hội vẫn luôn là cô dâu trẻ trung mà Thiên Chúa hết mực yêu thương. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chào đón Chúa Thánh Thần vào cuộc đời mình, và xin ơn Ngài trước mọi việc chúng ta làm: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!”.

Sức mạnh vừa có tính quy tâm vừa có tính ly tâm

Chúa Thánh Thần sẽ mang đến sức mạnh biến đổi của Ngài, một sức mạnh độc nhất vô nhị, một sức mạnh vừa có tính quy tâm vừa có tính ly tâm. Là sức mạnh quy tâm, bởi vì sức mạnh ấy hoạt động nơi trung tâm, nơi sâu thẳm trong trái tim ta. Sức mạnh ấy mang đến hiệp nhất và đẩy lùi chia rẽ, mang đến bình an và đẩy lùi phiền não, mang đến sức mạnh và đẩy lùi cám dỗ. Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ điều này, khi ngài viết rằng: hoa trái của Thần Khí là niềm vui, bình an, trung tín, tự chủ (Gl 5:22). Chúa Thánh Thần ban cho ta tình thân gắn bó với Chúa, ban sức mạnh nội tâm để ta tiếp tục tiến bước. Là sức mạnh ly tâm, bởi vì đó là lực đẩy để đi ra ngoài. Thần Khí ở trong chúng ta, để đẩy chúng ta đi ra các vùng ngoại biên, để đẩy chúng ta đi ra mọi vùng ngoại vi của nhân loại. Ngài cho chúng ta thấy gương mặt Thiên Chúa, Ngài cũng mở tâm hồn chúng ta trước các anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Ngài sai chúng ta đi và làm cho chúng ta trở thành chứng nhân. Ngài đổ vào lòng chúng ta đầy tình yêu, lòng từ nhân, lòng quảng đại, sự dịu hiền. Chỉ trong Thần Khí là Đấng An Ủi, chúng ta mới có thể nói được những lời sống động và chân thực để khích lệ tha nhân. Những ai sống nhờ Thần Khí thì sống trong mình mối giằng co thiêng liêng này: vừa thấy mình bị kéo về phía Thiên Chúa vừa thấy mình bị kéo về phía nhân loại.

Chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lối sống như thế. Xin Chúa Thánh Thần, là cơn gió mạnh mẽ của Thiên Chúa, thổi vào chúng ta, thổi vào tâm hồn ta, và làm cho ta biết thở ra sự dịu hiền của Chúa Cha! Xin Thần Khí thổi vào Giáo Hội và làm cho Giáo Hội đi đến tận cùng trái đất. Xin Ngài thổi vào thế giới sự nồng ấm của hòa bình, sự tươi mới dễ thương của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến biến đổi chúng con và đổi mới mặt địa cầu. Amen.

Tứ Quyết SJ