Day: May 15, 2018

Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha

Thứ Ba, Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – 15/05/18 Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến.…