Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha

Thứ Ba, Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – 15/05/18 Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, ngài nói với họ: “Các ông biết ngay tự ngày đầu khi tôi vào đất Tiểu Á, tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó, tôi hết lòng khiêm nhường phụng … Continue reading Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha