Day: May 14, 2018

Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền

Thứ Hai, Lễ THÁNH MATTHIA, Tông Đồ – 14/05/18 Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói:…