Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền

Thứ Hai, Lễ THÁNH MATTHIA, Tông Đồ – 14/05/18 Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ðavít để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. … Continue reading Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền