Day: May 10, 2018

Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được

Ga 16, 20- 23a Thứ 6 , sau Chúa Nhật VI Phục sinh – May 11. Lm Peter Lê Thanh Quang Thu 6 Tuan VI Phuc Sinh. Lm Giuse Trần Đình Long Cách Lần Chuỗi Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần Thứ Sáu, Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – 11/05/18 Bài Ðọc I: Cv…

Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Ga 16, 16-20 – Thứ 5 , sau Chúa Nhật VI Phục sinh – May 10. Lm Peter Lê Thanh Quang Thu 5 TuanVI Phuc Sinh. Lm Giuse Trần Đình Long Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – 10/05/18 (LễCHÚA THĂNG THIÊN dời qua Chúa Nhật 13/05/18) Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài…