Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Ga 16, 16-20 – Thứ 5 , sau Chúa Nhật VI Phục sinh – May 10. Lm Peter Lê Thanh Quang Thu 5 TuanVI Phuc Sinh. Lm Giuse Trần Đình Long Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – 10/05/18 … Continue reading Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui