Đài Phát Thanh

Chương trình phát thanh này cũng có thể nghe qua điện thoại số 515-605-9575 hay nghe qua apps tải xuống iphone hay điện thoại Samsung. Hiện nay cần update radio apps lên version mới 4.1.3. Chương trình phát thanh trực tiếp từ 2 giờ chiều (giờ TX) cho đến 10:30 tối, sau đó sẽ phát lại sau 10:30 tối cho đến trước 2 giờ chiều của ngày hôm sau.

Nghe Radio Trực TiếpLive

 

banner-divinemercy-eb

Maten-m beni:

Cafe Chaud:

Refuge:

Week en Beni:

Retransmission de Culte d’Adoration:

 

 

 

thong-bao-1

 

Đài phát thanh LCTX đang chuẩn bị làm CD Giáo lý tiếng Anh cho con em của chúng ta và người nước ngoài, hầu giúp mọi người hiểu biết để sống và giữ đúng luật Chúa và  Hội Thánh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ACE cho các việc sau đây :

1- Nghe các bài giáo lý và đánh máy  lại.
2-  Dịch sang tiếng Anh.
Muốn biết thêm chi tiết xin gọi cho LM Peter Lê thanh Quang  số phone:  479 431 9259 hoặc  số 405 973 6348 hoặc email  radiolongchuathuongxot @gmail.com. Xin cám ơn quý thính giả