Day: May 8, 2018

Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con

Thứ Ba, Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – 08/05/18 Bài Ðọc I: Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức…