Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH, NĂM B – 06/05/18 Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 “Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”. Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai … Continue reading Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình